tr-TRen-US

TR / EN

Kahramanmaraş Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

Projenin genel amacı, Türkiye'nin AB üyeliğine katılım süreci kapsamında AB çevre koruma ve atık su sektörü direktiflerine uyumunu sağlamaktır.

Projenin Hedefleri

  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Proje Uygulama Birimi’ne (PIU) yönetimsel/teknik kapasite geliştirme ve KASKİ’nin modernizasyonu konularında teknik destek sunulması, 
  • Atıksu Arıtma Tesisinin 1. faz inşaatının sözleşme yönetimi ve inşaat kontrolü,
  • İçmesuyu sisteminin iyileştirmesi ile ilgili tasarımın yapılması, ihale dosyasının hazırlaması ve ihale sürecince destek sunulması,
  • İçmesuyu sisteminin geliştirilmesi ile ilgili sözleşme yönetimi ve inşaat kontrolü,
  • Tedarik edilecek ekipmanlar ile ilgili ihale dökumanlarının hazırlanması ve ihale sürecinde destek sunulması.

       

Bu websitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca WYG Türkiye liderliğindeki Konsorsiyum sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.